Ubačeno je stavka Agencija u rubriku "Rezervacije". Upisivanjem naziva agencije u izvješima će biti moguće vidjeti promet po agencijama.

Puštena je u sustav prijava gostiju preko CroAP aplikacije u sustav eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista. Prijava u eVisitor je zakonka obveza.

Postavljeno je 7 novih predložaka koji su optimizirani i za mobilne uređaje. (Mobile responsive)