Cjenik

Kreiranje cjenika za svaku smještajnu jedinicu, uređivanje cjenika po vlastitom odabiru sezona (perioda), kopiranje cjenika jedne smještajne jedinice na drugu, grafički prikaz cijena - kalendar, prikaz u eurima i kunama, auto konverzija euro - kuna po aktualnom tečaju. Ispis cjenika za svaku smještajnu jedinicu posebno.

Rezervacije

Kalendar rezervacija - grafički pregled sa imenom gosta. Kalendar sa 3 različite boje: zelena - slobodni termini, žuta - rezervacija za koju nije plaćena akontacija, crvena - rezervacija za koju je plaćena akontacija. Pregled današnjih dolazaka i odlazaka, uređivanje rezervacija, pregled i brisanje.

Prijava gostiju

Prijava gostiju u aplikaciji CroAP postoji kao servis korisnicima koji žele prijavljivati goste u  eVisitor sustav - brže i jednostavnije.

Računi

Izrada računa, datum, broj računa, ispis računa, detalji, evidencija o prometu - zakonska obveza, pregled računa po smještajnoj jedinici.

Knjiga gostiju

Knjiga gostiju - pregled liste gostiju, filtriranje po smještajnoj jedinici i po periodu, detalji i uređivanje podataka o gostu, ispis detalja o gostu, detalji zadnje rezervacije koju je gost izvršio, slanje e-maila direktno iz aplikacije gostu, ispis liste gostiju.

Zahtjevi

Zahtjevi - intetna komunikacija između korisnika i administratora zbog bržeg i jednostavnijeg rješavanja zahtjeva korisnika. Pregled zahtjeva poslano - rješeno.

Tečajna lista

Dnevo ažuriranje, ispis tečajne liste, konvertiranje između različitih valuta.

Izvješća

Izvješća - izrada različitih tipova izvješća: izvješće o prometu, o državama i dobnim skupinama. Filtriranje po datumu i smještajnoj jedinici. Izvješće o prometu - promet prema računima, promet prema rezervacijama, akontacije, broj noćenja, broj gostiju.

Ugradnja kalendara

Ugradnja kalendara - mogućnost da na svojim stranicama imate grafički pregled - kalendar sa slobodnim kapacitetima kako bi gost vidio slobodne termine vaših smještajnih jedinica.

Samostalna izrada vrhunske web stranice

Za 15 minuta možete izraditi sami ovakvu web stranicu - http://www.croap.net/tucepi/villa-bougenvilia

Aplikacije za iPhone i Android

Besplatne aplikacije za iOS i Android

CroAP pretraživač smještaja i karta smještaja

http://croap.net i http://croap.net/map